Te
lefoon kantine: 06 117 877 99

E-mail: info@msvdeuitlaat.nl

Openingstijden:
Woensdag  16.00 - 19.00
Zaterdag    13.00 - 17.00
Zondag      13.00 - 17.00

 

Home


CIRCUIT UPDATE:

Circuit is voorlopig gesloten, mocht het weer beter worden en de baan droog genoeg om te rijden, dan melden we dit.

Het circuit is geopend op de normale openingstijden en dagen, mocht er niet gereden kunnen worden door (weers) omstandigheden dan melden wij dit op Facebook en/of website:   Theorieavond 12 maart

  Donderdag avond vanaf 19;00 zal er een Cross theorie avond in ons clubhuis door familie Lampio gegeven worden. Op deze zeer nuttige informatie avond komen onder meer de onderstaande onderwerpen aan bod. Deze avond is zeker niet alleen voor beginners of jeugd bedoeld, maar kan voor iedereen van onschatbare waarde zijn om onze sport op een verantwoorde manier te beoefenen. Ook kunnen er tijdens deze avond eigen vragen ingebracht worden.

  • Mentale instelling. ( van coureur en begeleider).
  • Lichamelijke belasting.
  • Voeding en vocht balans.
  • Heeft de ontwikkeling van de motoren invloed op het rij gedrag en welke zijn dat.
  • Welke factoren beïnvloeden de algehele veiligheid van rijder.
  • Beschermende kleding en hoe draag je deze op de juiste manier.
  • Basis techniek ( 2 takt / 4 takt).
  • Basis afstelling vering en aanpassing motor, aan de rijder.
  • Afstelling van de bediening van de motor aan de rijder.
  • Motor afstelling aan de verschillende omstandigheden.
  • Basis onderhoud aan de motor.
  • Het woord aan Thijs geven om hem iets laten vertellen vanuit zijn beroep. ( Gips verband meester en verpleegkundige specialist ).

  Wij hopen op een grote opkomst. Voor koffie en thee wordt gezorgd door de club. 

  Graag even aanmelden via info@msvdeuitlaat.nl (met eventuele ingebrachte vraag).
Persbericht Zeeuwse Motorcross clubs

Februari 2015

- Zie jij geel of krijg jij geel -

...
Tijdens onze jaarlijkse kalendervergadering is het idee geboren dat er iets moet veranderen in de Motorcross.
Hiervoor is door de Zeeuwse Motorcrossclubs een slogan bedacht en spandoeken gemaakt, om de boodschap helder naar de motorcrossers uit te dragen. Tevens hebben we hier gezamenlijk afspraken over gemaakt.
Wat:
- Zie jij geel of krijg jij geel - 
- Veilig motorcrossen begint bij jezelf, bedien je rechterhand met verstand
 
Met deze slogan willen de Zeeuwse MX clubs aangeven dat er meer respect moet komen voor alles en iedereen in de motorsport en wel Respect met de hoofdletter R.
Door verantwoord te rijden en met respect om te gaan met elkaar en onze sport, kan er al veel verbeterd worden.
Hoe bedoel je Respect?:
Respect voor gele vlag situaties,
Respect voor regels op en om het circuit,
Respect voor de vrijwilligers en bestuursleden,
Gebruik je gezonde verstand,
Niet frauderen,
en nog vele andere voorbeelden te noemen.
Waarom:
De rijders moeten ervan bewust worden dat zij de enigen zijn die ervoor kunnen zorgen dat we nog heel lang kunnen crossen op de circuits.
Er staan dagelijks vele vrijwilligers klaar voor onze sport en door als rijder verantwoordelijkheid te nemen en respect te hebben, kunnen ongelukken en nare situaties worden voorkomen.
Spreek elkaar erop aan en corrigeer elkaar.
Hoe verder:
Indien er iemand de beschreven of onbeschreven gedragsregels overschrijdt zullen hier sancties op volgen. Dit kan strekken van een waarschuwing tot zelfs een terrein ontzegging.
En dan:
Indien een club sancties toepast zal dit worden door-gecommuniceerd naar de collega-clubs en deze zullen de gegeven sanctie overnemen.
Tevens wordt het voorval doorgegeven aan de KNMV/MON, BMB of betreffende liefhebbersbond.
Je zult de spandoeken op elk Zeeuws Motorcross terrein of Zeeuwse club terug vinden. Tevens wordt de actie ondersteund door de KNMV en MON.
Met dit initiatief hopen we dat elke Motorcrosser bewust wordt van zijn eigen verantwoordelijkheid en respect toont, om nog heel lang onze sport op een goede en veilige manier te kunnen beoefenen.
Op naar een veilig en sportief 2015 seizoen.
Namens de Zeeuwse MX clubs,
MSV de Uitlaat, MC de Sproeier, SMZ Goes, MC de Pekelinge,
Stichting Finlandcircuit/Vereniging MX Point, Stichting RES.

Sportief 2015

Allereerst willen wij namens het gehele bestuur de beste wensen overbrengen op al onze leden, vrijwilligers en de bij de motorcross betrokken aanhang. Uiteraard hopen we op een sportief en veilig motorcross seizoen 2015!

Op dit moment van schrijven zijn de dagen kort, de temperatuur is laag en de zon laat zijn eigen weinig zien. Er wordt dan momenteel ook niet veel gereden op de circuits. Ook bij ons in Vlissingen is het een natte en saaie bedoeling. Uiteraard is dit voor veel crossers wel de tijd om al het materiaal op orde te brengen en te werken aan een goede conditie voordat de wedstrijden aanvangen. Bovengenoemde zaken zijn zeker ook belangrijk om de veiligheid te verhogen tijdens het uitvoeren van onze geliefde sport.

Op de achtergrond is het bestuur al weer volop bezig met de plannen voor volgend jaar. De plannen zijn in het kort als volgt samen te vatten:

 • We zullen volgend jaar 5 clubwedstrijden met 3 manches rijden
 • Er zal een DMX, OZK en een 3-uurs cross zijn.
 • Prijzenverdeling zoals afgelopen seizoen blijft gehandhaafd (geen dagprijzen senioren maar einde competitie de enveloppe met inhoud) Hoe meer deelnemers wedstrijden, hoe hoger de inhoud!
 • De baan zal grote veranderingen ondergaan (zodra we met machines de baan op kunnen)
 • Er wordt gekeken voor een andere grotere shovel.
 • Komend jaar willen we wat extra doen bij de 30e strandcross. Suggesties zijn welkom.

Op Dinsdag 27 januari om 20.00 uur zal ook de altijd massaal bezochte ledenvergadering plaats vinden. Tijdens deze vergadering kunnen alle leden meepraten en stemmen over bovengenoemde en zelf in te brengen zaken.

Rene 


MSV de Uitlaat wenst iedereen een sportief 2015 !


Zeeuwse wedstrijd Kalender 2015

De Zeeuwse wedstrijd kalender voor het seizoen 2015 is bekend en staat op de site onder kalender.


Districtslicenties

Districtslicenties voor 2015 kunnen al worden besteld bij de ledenadministratie.
Kijk op de lidmaatschap pagina om de aanvraag te downloaden. Stuur deze op  naar de ledenadministratie en betaal per bank NL09 RABO 013 22 40 866, of contant afgeven bij de ledenadministratie.

 


John Deere